กำลังมองหาครูเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ คุณภาพจัดเต็ม
สำหรับเทอมหน้าหรือเปล่าคะ? 
 
เรามีครูชาวต่างชาติจากประเทศอังกฤษและอเมริกาผ่านหลักสูตรการสอนแบบ TEFL จำนวนมาก!!
สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพตามคุรุสภากำหนด..
เราอยากร่วมงานกับคุณ..
 
ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคมของทุกๆ ปี เราได้เตรียมครูเจ้าของภาษาจากประเทศอเมริกา และอังกฤษไว้จำนวนมากเพื่อให้บริการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยครูที่จะเดินทางมาในเดือนตุลาคม 2560 เรามีทั้งหมด 150 ท่านคะ 

คุณครูทุกท่านจบการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบ TEFL (Teaching English as Foreign Language) ที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโดยการใช้เกมต่างๆ และสื่อการสอนที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสอนแบบ TEFL เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและถือเป็นหลักสูตรเหมาะสมกับนักเรียนทุกเพศทุกวัย มีหลักการสอนที่มุ่งเน้นความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และช่วยสร้างเสริมความมั่นใจแก่นักเรียน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูชาวต่างชาติที่  :-
  - มีคุณภาพตามคุรุสภากำหนด
- ต้องการครูที่มีประสบการณ์สอนจริง  
  - มีครูเจ้าของภาษาพร้อมสอนอย่างแน่นอน
  - ไม่มีค่านายหน้า/บริการรายเดือน

สามารถกรอกแบบฟอร์มข้างล่าง ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อพูดคุยพร้อมสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด!

1
ทำไมครูของเราจึงเป็นครูที่มีคุณภาพ?
 
  •  เป็นเจ้าของภาษา 
 
คุณครูของเรามากกว่า 95% เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ และอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
 
  •  มีประสบการณ์สอนจริง 
 
คุณครูทุกท่านมีประสบการณ์สอนนักเรียนไทยในห้องเรียนจริงๆ มาก่อน ดังนั้นโรงเรียนจึงมั่นใจได้ถึงการวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนไทย
 
  •  จบการศึกษาขั้นต่ำป.ตรี
 
คุณครูทุกท่านจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ  มึความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ ขยันและทำงานได้จริง
 
“ดิฉันรักเมืองไทย และชอบสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยมากๆ ค่ะ นักเรียนไทยนอกจากจะน่ารัก เรียบร้อย ให้ความเคารพผู้ใหญ่แล้ว ยังฉลาดหลักแหลมอีกด้วย นักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะขี้อายในช่วงแรกๆ ที่รู้จักคุณครูหน้าใหม่ แต่พอพวกเขาเริ่มรู้จักคุ้นเคยก็จะกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งทำให้การสอนภาษาง่าย แบะสนุกมากขึ้นอีกด้วย แนวการสอนของดิฉันเป็นแนวการสอนแบบ TEFL ทำให้คลาสรูมสนุกสนานไม่น่าเบื่อ นักเรียนก็เรียนรู้ภาษาได้เร็วมากขึ้นจากการเล่นเกมแบบต่างๆ ... ดิฉันชอบวัฒนธรรมไทยและชอบทำงานที่โรงเรียนไทย เพราะนอกจากดิฉันจะได้ประสบการณ์การทำงานกับครูไทยโดยตรงแล้ว ดิฉันยังเห็นความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวของบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ 

ทีชเชอร์ ซัมเมอร์ เมอร์ริลโร จากประเทศอเมริกา
 
Aileen's Headshot
 ทีชเชอร์ซัมเมอร์ - ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนเดชอนุสรณ์ จ.นครปฐม 
 
เราต้องการร่วมงานกับโรงเรียนที่มีคุณภาพ...
 
ช่วยเหลือและดูแลครูชาวต่างชาติในด้านที่พักอาศัย
 
โรงเรียนจะต้องช่วยเหลือดูแล-หาที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนให้แก่คุณครู โดยค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างครู-โรงเรียน

 
สนับสนุนและช่วยเหลือการขอใบอนุญาติทำงานและวีซ่า 
 
โรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุน-ช่วยเหลือ และเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอวีซ่าและใบอนุญาติทำงานแก่คุณครูเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 
จ่ายเงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 - 35,000 บาท 
 
โรงเรียนตกลงที่จะจ่ายเงินเดือนค่าจ้างสอนตามวันและเวลาที่ตกลงให้แก่ครูชาวต่างชาติโดยตรง ทั้งนี้รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร
 
งานบริการที่โรงเรียนจะได้รับจากทางเรา...
 
ลิสท์รายชื่อพร้อมประวัติการทำงานของครู
 
รายชื่อพร้อมประวัติการทำงานของคุณครูที่เรามีมากกว่า 150 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถเลือกครูที่เหมาะสม พร้อมดูวิดีโอแนะนำตัวจากคุณครูแต่ละท่าน
 
คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
 
ในกรณีที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน บริษัทจะให้คำปรึกษาพร้อมช่วยสื่อสารกับคุณครูในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
วิธีการทำงาน - ติดต่อเรา
 
  •  กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้างล่าง
 
  •  พนักงานติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูล และนัดหมาย
 
  •  พบปะท่านผู้อำนวยการ/ดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
 
  • เลือกครูผู้สอนพร้อมเซ็นสัญญาสำหรับ 1 ภาคเรียน
 
  •  ครูต่างชาติเดินทางไปโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 4-5 วัน
 
  •  คุณครูชาวต่างชาติเริ่มการสอน
 
*โรงเรียนต้องมีครูผู้ดูแลครูชาวต่างชาติ ช่วยหาที่พักอาศัย ให้คำแนะนำการเดินทางไป-กลับโรงเรียน และช่วยเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาติทำงานและวีซ่า 
3
เรามีคุณครูเจ้าของภาษาพร้อมสอน 1-2 เดือน ก่อนเปิดภาคเรียน
ทุกภาค  กรุณาติดต่อทางบริษัทโดยด่วนก่อนคุณครูถูกจองหมด!
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูล
 
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
© BASE Teachers 2017